Wat is het salaris van een Boa?

Gemiddelde leestijd: 6 minuten
Inhoud verberg
2 Het salaris van een Boa?
2.1 Wat is een BOA?
2.1.4 Wat is het verschil tussen een boa en een politieagent?

Wat verdient een BOA?

Wat is het salaris van een Boa? Het salaris van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de specifieke werkgever, ervaringsniveau en eventuele toeslagen. Over het algemeen valt het salaris van een BOA binnen de schaal 7 of 8 van de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst).

Het salaris van een Boa?

In 2021 lag het brutosalaris voor een BOA in schaal 7 tussen de €2.040 en €2.986 per maand, terwijl het salaris voor een BOA in schaal 8 tussen de €2.484 en €3.591 per maand lag. Het exacte salaris binnen deze schalen kan echter verschillen, afhankelijk van de specifieke situatie en cao-afspraken.

Het is belangrijk op te merken dat deze informatie gebaseerd is op gegevens tot mijn kennisgrens in september 2021. Salarissen kunnen veranderen in de tijd, dus het is verstandig om actuele informatie te raadplegen bij relevante overheidsinstanties of vakbonden voor de meest recente gegevens over salarissen van BOA’s.

Wat is een BOA?

Een BOA, afkorting van “buitengewoon opsporingsambtenaar“, is een functionaris die bevoegdheden heeft om bepaalde strafbare feiten op te sporen en te handhaven. BOA’s zijn werkzaam in diverse domeinen, zoals handhaving, openbare orde, verkeer, milieu, en sociale zaken.

BOA’s hebben een specifieke opleiding gevolgd en zijn beëdigd door een bevoegde instantie, zoals de politie of een gemeente. Ze hebben de bevoegdheid om overtredingen van wet- en regelgeving te constateren en hierop te handhaven. Dit kan variëren van het bekeuren van verkeersovertredingen tot het controleren van vergunningen, het optreden tegen overlast en het naleven van milieuregels.

Het takenpakket en de bevoegdheden van BOA’s kunnen verschillen per werkgebied en functie. Ze werken vaak samen met andere handhavingsdiensten en instanties, zoals de politie, gemeentelijke diensten en inspectiediensten. BOA’s spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de wet- en regelgeving om de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te bevorderen.

Wat zijn de opleidingseisen voor boa’s

Voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gelden specifieke opleidingseisen. De exacte vereisten kunnen verschillen afhankelijk van het werkgebied en de bevoegdheden van de BOA. Over het algemeen zijn dit de opleidingseisen voor BOA’s:

 1. Basisopleiding BOA: Om als BOA aan de slag te gaan, moet een kandidaat de basisopleiding BOA succesvol afronden. Deze opleiding wordt verzorgd door erkende opleidingsinstituten en omvat verschillende modules die gericht zijn op de taken en bevoegdheden van een BOA. De basisopleiding BOA wordt afgesloten met een examen.
 2. Beëdiging: Na het behalen van het examen voor de basisopleiding BOA, moet een BOA beëdigd worden. Dit houdt in dat de BOA een eed of belofte aflegt waarin hij of zij verklaart de functie naar eer en geweten te zullen uitoefenen en de wet- en regelgeving te zullen handhaven. De beëdiging vindt plaats bij de rechtbank.
 3. Aanvullende opleidingen en certificaten: Afhankelijk van het specifieke werkgebied en de taken van een BOA, kunnen aanvullende opleidingen of certificaten vereist zijn. Bijvoorbeeld, een BOA die verkeersovertredingen handhaaft, kan een specifieke opleiding voor verkeershandhaving moeten volgen. Deze aanvullende opleidingen zijn bedoeld om de BOA te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden voor specifieke taken.

Het is belangrijk op te merken dat de precieze opleidingseisen kunnen variëren afhankelijk van de werkgever, de regio en het specifieke werkgebied van de BOA. Het is raadzaam om bij de desbetreffende instanties, zoals de werkgever of het opleidingsinstituut, te informeren naar de specifieke opleidingsvereisten voor het worden van een BOA.

Wat zijn de taken van een BOA?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. De specifieke taken kunnen variëren afhankelijk van de functie en het werkgebied van de BOA. Hier zijn enkele algemene taken van een BOA:

 1. Handhaving van de openbare orde en veiligheid: BOA’s zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid binnen hun werkgebied. Ze treden op bij overtredingen en kunnen boetes uitdelen of waarschuwingen geven.
 2. Toezicht op naleving van wet- en regelgeving: BOA’s controleren of mensen en bedrijven zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Dit kan betrekking hebben op verschillende domeinen, zoals verkeer, milieu, openbare ruimte, horeca, parkeerbeleid, enzovoort.
 3. Opstellen van processen-verbaal: Als een BOA een overtreding constateert, kan hij/zij een proces-verbaal opstellen waarin de overtreding wordt beschreven. Dit document wordt gebruikt als bewijsmateriaal voor verdere juridische stappen.
 4. Verlenen van informatie en voorlichting: BOA’s kunnen ook een rol spelen in het verstrekken van informatie en voorlichting aan burgers. Ze kunnen vragen beantwoorden, uitleg geven over geldende regels en adviseren over preventieve maatregelen.
 5. Samenwerken met andere instanties: BOA’s werken vaak samen met andere instanties, zoals de politie, gemeentelijke diensten, brandweer en hulpdiensten. Ze kunnen informatie uitwisselen, ondersteuning bieden bij noodsituaties en samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.

Het takenpakket van een BOA kan dus variëren afhankelijk van de specifieke functie en het werkgebied. Over het algemeen zijn BOA’s belast met het handhaven van wet- en regelgeving om de veiligheid en leefbaarheid in hun werkgebied te bevorderen.

Wat zijn de bevoegdheden van een boa?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft bepaalde bevoegdheden om wet- en regelgeving te handhaven binnen zijn of haar werkgebied. De precieze bevoegdheden kunnen variëren afhankelijk van het specifieke domein en de werkgever, maar over het algemeen hebben BOA’s de volgende bevoegdheden:

 1. Opsporingsbevoegdheid: BOA’s hebben de bevoegdheid om strafbare feiten op te sporen en hiervan proces-verbaal op te maken. Ze kunnen verdachten staande houden, identiteitscontroles uitvoeren en verklaringen afnemen. Ze werken nauw samen met politie en andere handhavingsinstanties.
 2. Handhavingsbevoegdheid: BOA’s hebben de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving binnen hun werkgebied. Ze kunnen controles uitvoeren, inspecties doen en situaties beoordelen op basis van geldende regels. Indien nodig kunnen ze maatregelen treffen, zoals het opleggen van boetes of het treffen van andere handhavingsmaatregelen.
 3. Bevoegdheid tot staande houding: BOA’s kunnen personen staande houden en vragen om hun identiteit te tonen. Dit stelt hen in staat om te controleren of iemand zich aan de geldende regels houdt.
 4. Bevoegdheid tot verbaliseren: BOA’s hebben de bevoegdheid om overtredingen te constateren en hierop te reageren door het opmaken van een proces-verbaal. Ze kunnen boetes uitdelen of waarschuwingen geven, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de geldende regelgeving.

Het is belangrijk op te merken dat de bevoegdheden van een BOA worden toegekend door de wet en kunnen verschillen per werkgebied en specifieke functie. De precieze bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een BOA worden bepaald door de wetgeving en de afspraken die gelden voor het betreffende domein waarin de BOA werkzaam is.

Wat is het verschil tussen een boa en een politieagent?

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en een politieagent. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

 1. Bevoegdheid: BOA’s hebben beperkte bevoegdheden in vergelijking met politieagenten. BOA’s hebben bevoegdheden die specifiek zijn vastgelegd in de wet en gericht zijn op de handhaving van bepaalde wet- en regelgeving binnen hun werkgebied. Politieagenten daarentegen hebben bredere bevoegdheden en zijn verantwoordelijk voor het handhaven van alle wetten en het handhaven van de algemene openbare orde en veiligheid.
 2. Opleiding en beëdiging: De opleidingseisen voor BOA’s en politieagenten verschillen. BOA’s moeten de basisopleiding BOA succesvol afronden, terwijl politieagenten een uitgebreide politieopleiding moeten volgen. Daarnaast worden politieagenten beëdigd door de korpschef, terwijl BOA’s beëdigd worden door een bevoegde instantie, zoals de politie of een gemeente.
 3. Werkgebied: BOA’s hebben meestal een specifiek werkgebied waarin ze bevoegd zijn om wet- en regelgeving te handhaven. Dit kan bijvoorbeeld verkeer, milieu, openbare ruimte, of sociale zaken zijn. Politieagenten hebben daarentegen een breder werkgebied en zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de wet in het algemeen.
 4. Samenwerking: BOA’s werken vaak samen met politieagenten, maar ze hebben een andere rol en verantwoordelijkheid. Politieagenten hebben een bredere verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, terwijl BOA’s specifiek zijn belast met de handhaving van bepaalde wet- en regelgeving binnen hun werkgebied. Ze kunnen samenwerken bij bepaalde situaties of elkaar ondersteunen, afhankelijk van de omstandigheden.

Het is belangrijk op te merken dat dit algemene verschillen zijn en dat de specifieke taken en bevoegdheden van zowel BOA’s als politieagenten kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving en de afspraken die gelden voor het betreffende werkgebied en de specifieke functie.

Tot slot is het de moeite waard om te vermelden dat collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen voorzien in extra voordelen zoals extra salaris, vakantiepremies of tijdgebonden loonsverhogingen voor bepaalde functies. Deze kunnen sterk verschillen van regio tot regio en van cao tot cao. Daarom is het belangrijk om de specifieke bepalingen van je lokale cao zorgvuldig te onderzoeken voordat je iets doet. Ik hoop dat deze informatie over BOA salarissen nuttig voor je is.

Maak een Nieuwe Start met onderstaande gratis training!

AFFILIATE VERDIENMODEL SPECIAAL VOOR NEDERLAND

Ontdek Het Geheim Hoe Je Met 4 Uur Werken Per Dag €7.500 P.M. Verdiend!

Bekijk Hier Hoe Jij Meer Dan €2000 Per Maand Kan Verdienen - Geld verdienen met affiliate marketing - passief inkomen - www.SuperSalaris.nlWat Jij Gaat Leren:

 • Een passief inkomen opbouwen
 • Het internet voor jou laten werken
 • Vrijheid ervaren dankzij dit NR 1 VerdienModel

>> Bekijk de Video <<

Super Salaris
Volg mij op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *