Wat is het salaris van een gemeente ambtenaar?

Gemiddelde leestijd: 6 minuten
Inhoud verberg
2 Wat is het salaris van een ambtenaar bij de gemeente?
2.1 Wat is een ambtenaar?
2.1.2 Wat zijn de taken van een gemeente ambtenaar?
2.1.3 Wat zijn de bevoegdheden van een ambtenaar bij de gemeente?

Wat verdient een ambtenaar bij de gemeente?

Het salaris van een ambtenaar bij de gemeente kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de functie, het ervaringsniveau, de schaal en eventuele toeslagen. Het salaris van ambtenaren bij de gemeente wordt over het algemeen vastgesteld aan de hand van de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst).

Wat is het salaris van een ambtenaar bij de gemeente?

Binnen de CAR-UWO zijn er verschillende salarisschalen waarin ambtenaren worden ingedeeld, variërend van schaal 1 tot en met schaal 18. Het salaris stijgt doorgaans met elk volgend schaalniveau.

Het precieze salaris binnen een schaal is afhankelijk van de functie en het ervaringsniveau. Daarnaast kan het salaris worden beïnvloed door cao-afspraken en lokale regelingen.

Om een specifiek salarisniveau te noemen, is meer informatie nodig over de functie en de schaal van de ambtenaar bij de gemeente. Het is raadzaam om contact op te nemen met de gemeente waarin je geïnteresseerd bent of de vakbonden voor de meest recente en specifieke informatie over salarissen van ambtenaren bij de gemeente.

Wat is een ambtenaar?

Een ambtenaar bij de gemeente is een persoon die in dienst is bij de gemeentelijke overheid en een functie uitoefent binnen de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren bij de gemeente werken aan het behartigen van het algemeen belang en het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden op verschillende terreinen.

De taken van ambtenaren bij de gemeente kunnen uiteenlopen en zijn afhankelijk van de specifieke functie. Ze kunnen bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen het sociale domein, ruimtelijke ordening, financiën, juridische zaken, beleidsontwikkeling, burgerzaken, vergunningverlening, handhaving, enzovoort.

Ambtenaren bij de gemeente zijn betrokken bij het uitvoeren van beleid, het verstrekken van diensten aan de inwoners van de gemeente en het handhaven van wet- en regelgeving. Ze werken vaak samen in teamverband en hebben contact met burgers, bedrijven en andere instanties.

Ambtenaren bij de gemeente worden doorgaans aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst en vallen onder de geldende collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst).

Het werk van ambtenaren bij de gemeente is gericht op het ondersteunen van het lokale bestuur en het bevorderen van het welzijn en de leefbaarheid van de gemeente en haar inwoners.

Wat zijn de opleidingseisen voor ambtenaar bij de gemeente?

Voor ambtenaren bij de gemeente gelden verschillende opleidingseisen, afhankelijk van de specifieke functie en het werkgebied. Over het algemeen worden de volgende opleidingseisen gesteld:

 1. MBO-niveau: Voor bepaalde functies bij de gemeente is een afgeronde MBO-opleiding vereist. Het specifieke opleidingsniveau kan variëren, afhankelijk van de functie en het werkgebied. Bijvoorbeeld, voor administratieve functies kan een MBO-diploma in administratieve richting vereist zijn.
 2. HBO-niveau: Veel functies bij de gemeente vereisen een afgeronde HBO-opleiding. Het opleidingsgebied kan variëren, afhankelijk van de functie. Voor beleidsfuncties kan bijvoorbeeld een HBO-opleiding in bestuurskunde, sociaal beleid of ruimtelijke ordening vereist zijn.
 3. Universitair niveau: Voor sommige specifieke functies bij de gemeente, zoals juridische of beleidsfuncties op hoog niveau, kan een afgeronde universitaire opleiding vereist zijn. Dit kan bijvoorbeeld een universitaire graad in rechten, economie, bestuurskunde of sociale wetenschappen zijn.

Naast de formele opleidingseisen kunnen werkervaring, specifieke kennis en vaardigheden, en aanvullende cursussen of trainingen relevant zijn voor bepaalde functies bij de gemeente.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte opleidingseisen kunnen variëren, afhankelijk van de functie en het beleid van de betreffende gemeente. Voor specifieke informatie over de opleidingseisen voor een bepaalde functie bij de gemeente is het raadzaam om contact op te nemen met de desbetreffende gemeente of de vacatureomschrijving te raadplegen.

Wat zijn de taken van een gemeente ambtenaar?

De taken van een gemeenteambtenaar kunnen variëren afhankelijk van de specifieke functie en het werkgebied binnen de gemeente. Over het algemeen zijn de taken van een gemeenteambtenaar gericht op het behartigen van het algemeen belang en het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden op verschillende terreinen. Hier zijn enkele veelvoorkomende taken van gemeenteambtenaren:

 1. Beleidsontwikkeling: Gemeenteambtenaren zijn betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op verschillende terreinen, zoals ruimtelijke ordening, sociale zaken, economie, milieu, enzovoort. Ze adviseren het gemeentebestuur en dragen bij aan het opstellen van beleidsvoorstellen.
 2. Uitvoering van wet- en regelgeving: Gemeenteambtenaren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van wet- en regelgeving binnen hun werkgebied. Ze verstrekken vergunningen, voeren controles uit, behandelen klachten en treden op bij overtredingen.
 3. Dienstverlening aan burgers en bedrijven: Gemeenteambtenaren bieden dienstverlening aan burgers en bedrijven, zoals het verstrekken van informatie, beantwoorden van vragen, afhandelen van aanvragen en het bieden van ondersteuning bij gemeentelijke procedures.
 4. Projectmanagement: Gemeenteambtenaren kunnen betrokken zijn bij projecten binnen de gemeente, zoals infrastructurele projecten, stadsvernieuwing of sociale projecten. Ze coördineren en begeleiden de uitvoering van projecten, inclusief het beheer van financiën, planning en communicatie.
 5. Communicatie en voorlichting: Gemeenteambtenaren verzorgen de communicatie en voorlichting richting burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Ze informeren over gemeentelijke plannen, beleidswijzigingen, evenementen en andere relevante zaken.
 6. Administratieve taken: Gemeenteambtenaren voeren diverse administratieve taken uit, zoals het opstellen van rapporten, verslagen, notities, het bijhouden van dossiers en het verwerken van aanvragen en formulieren.

Het is belangrijk op te merken dat de taken van een gemeenteambtenaar sterk kunnen variëren afhankelijk van de functie en het werkgebied binnen de gemeente. Elke gemeente kan specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben voor haar ambtenaren, gebaseerd op lokale behoeften en omstandigheden.

Wat zijn de bevoegdheden van een ambtenaar bij de gemeente?

Een ambtenaar bij de gemeente heeft verschillende bevoegdheden die voortvloeien uit zijn of haar functie en verantwoordelijkheden. Hier zijn enkele van de bevoegdheden die een ambtenaar bij de gemeente kan hebben:

 1. Bevoegdheid tot besluitvorming: Ambtenaren bij de gemeente kunnen bevoegd zijn om besluiten te nemen binnen hun werkgebied. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissingen nemen over vergunningaanvragen, subsidieverzoeken, bestemmingsplannen, enzovoort. Deze bevoegdheid is gebaseerd op wet- en regelgeving en de bevoegdheidstoekenning door het gemeentebestuur.
 2. Handhavingsbevoegdheid: Gemeenteambtenaren hebben vaak handhavingsbevoegdheden om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Ze kunnen bijvoorbeeld inspecties uitvoeren, overtredingen constateren en handhavingsmaatregelen nemen, zoals het opleggen van boetes, het opstellen van proces-verbalen of het treffen van andere sancties.
 3. Bevoegdheid tot voorlichting en advisering: Ambtenaren bij de gemeente hebben de bevoegdheid om burgers, bedrijven en andere belanghebbenden voor te lichten en te adviseren over gemeentelijke aangelegenheden. Ze kunnen informatie verstrekken over wet- en regelgeving, beleid, procedures, vergunningen, enzovoort, en kunnen advies geven op basis van hun expertise.
 4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Gemeenteambtenaren kunnen bevoegd zijn om de gemeente te vertegenwoordigen in bepaalde situaties, zoals bij vergaderingen, onderhandelingen, overleggen met andere organisaties of bij juridische procedures.
 5. Bevoegdheid tot samenwerking en coördinatie: Ambtenaren bij de gemeente hebben vaak de bevoegdheid om samen te werken met andere gemeentelijke afdelingen, externe organisaties en belanghebbenden. Ze kunnen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van projecten, het leggen van contacten met andere partijen of het afstemmen van beleid en activiteiten.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke bevoegdheden van een ambtenaar bij de gemeente afhankelijk zijn van de functie, het werkgebied en de wet- en regelgeving die van toepassing is. De gemeente bepaalt de bevoegdheden van haar ambtenaren op basis van de wet en de beleidskaders die zijn vastgesteld.

Hoe zijn de salarisschalen van de gemeente opgebouwd?

De salarisschalen van de gemeente zijn opgebouwd volgens de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO). Deze regeling bepaalt de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren bij de gemeente, waaronder de salarisstructuur.

De salarisschalen in de CAR-UWO zijn opgebouwd uit verschillende niveaus, ook wel treden genoemd, die corresponderen met verschillende ervaringsjaren. Elk niveau heeft een bijbehorend salarisbedrag. Naarmate een ambtenaar meer ervaring opdoet, kan hij of zij doorgroeien naar een hoger niveau met een hoger salaris.

De hoogte van het salaris binnen een salarisschaal wordt bepaald door de trede waarin de ambtenaar zich bevindt en eventuele toeslagen die van toepassing zijn. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de trede, hoe hoger het salaris.

De exacte opbouw van de salarisschalen kan per gemeente verschillen, omdat gemeenten binnen de CAR-UWO enige vrijheid hebben om lokale aanpassingen te maken. Deze aanpassingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op specifieke toeslagen of extra beloningen die worden toegekend op basis van lokale omstandigheden.

Het is belangrijk op te merken dat de CAR-UWO regelmatig wordt geactualiseerd en dat de salarisschalen kunnen veranderen op basis van nieuwe cao-afspraken of andere wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. Voor de meest recente en specifieke informatie over de salarisschalen bij een gemeente is het raadzaam om contact op te nemen met de desbetreffende gemeente of de vakbonden die betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen.

Wat is mijn Salaris?

Ik vertel je dat niet om op te scheppen maar om je te laten zien dat je naast je huidige baan ook nog extra geld kan verdienen! Groei je door en neem je dit serieus dan is het niet onmogelijk om het zelfde te gaan verdien als mij of zelfs meer. Wat houdt je baan als blogger dan precies in, vraag je jezelf misschien af? Ik vindt dat ik de leukste baan heb van iedereen met heel vrijheid, werk wanneer ik dat wil en dat zonder een baas.

Ik kan op vakantie gaan wanneer ik dat wil en mocht ik zin in hebben kan ik vanaf mij vakantieadres ook mijn laptop opstarten en werken. Al zien ik mijn werk niet als een baan maar als een uit de hand gelopen hobby :). Hoe is dat voor jou? Voelt jou werk ook als een uit de hand gelopen hobby of voelt het als een verplichting? Hoe je ervaring ook is, begin vandaag aan een nieuw begin. Ik neem je graag mee en leer jou stap voor stap hoe ook jij een omzet van €10.000 of meer per maand kan gaan verdienen.

Mijn blog ging van €0 naar €10.000 omzet per maand

BLOG FORMULE: Geld verdienen met bloggen

In deze uitgebreide videocursus laat ik je stap voor stap zien hoe ik dat heb gedaan.
Kijk mee over mijn schouder en kopieer mijn succes.

Social Media Fortuin:Geld verdienen met bloggen - Online cursus blog formule - www.SuperSalaris.nl

>> Hoe zet je een winstgevende blog op

>> Kijk mee (live) hoe je van A tot Z moet bloggen

>> Stap voor stap succes boeken met schrijven

>> Affiliate Marketing toepassen in je blogs

>> Bestel nu de BLOG FORMULE <<

Super Salaris
Volg mij op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *