Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding bij ontslag - Waar heb ik recht op - Hoe werkt het - www.SuperSalaris.nl
Gemiddelde leestijd: 6 minuten

Als je dit leest ben je vast en zeker op zoek naar transitievergoeding bij ontslag!
Goed dat je hier bent want ik ga je er zoveel mogelijk over vertellen.

Ik zal je ook kort vertellen wat je transitievergoeding bij ontslag betekent voor je inkomen.
Lees snel verder?

Wat is de transitievergoeding precies?

Als je ontslagen wordt, is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt als je na twee jaar of langer bij een bedrijf werkt en dan ontslagen wordt. Het kan ook zijn dat je ontslag niet aan jou ligt, maar toch is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding.

In dit blogpost lees je alles over de transitievergoeding bij ontslag:

 • Transitievergoeding bij ontslag: wat is het?
 • Transitievergoeding berekenen: hoeveel krijg je?
 • Transitievergoeding aanvragen: hoe doe je dat?

Transitievergoeding bij ontslag

Wat is een transitievergoeding bij ontslag?

De betekenis van een transitievergoeding is ook wel ontslagvergoeding genoemd. De transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt als je na twee jaar of langer bij een bedrijf werkt en dan ontslagen wordt. Het is een overbruggingsvergoeding betaalt door de werkgever. Het kan ook zijn dat je ontslag niet aan jou ligt, maar toch is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding.
Volgens de wet hebben werknemers recht op het UWV, ontslag bij de rechtbank of opeisbaar werk (minimaal twee jaar na het werk).
De transitievergoeding is ingegaan op 1 juli 2015.

Transitievergoeding berekenen: hoeveel krijg je?

Als je in aanmerking komt voor een transitievergoeding, is het belangrijk om te weten hoeveel je precies kunt verwachten.

Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat je bij hetzelfde bedrijf hebt gewerkt. Hoe langer je bij hetzelfde bedrijf werkt, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

Transitievergoeding aanvragen: hoe doe je dat?

Wanneer je ontslagen wordt, is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt als je na twee jaar of langer bij een bedrijf werkt en dan ontslagen wordt. Het kan ook zijn dat je ontslag niet aan jou ligt, maar toch is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding. In dit blogpost lees je alles over de transitievergoeding bij ontslag.

Is een transitievergoeding verplicht?

Nee, een transitievergoeding is niet verplicht. Transitievergoedingen zijn bedoeld om je te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als je ontslagen wordt. Transitievergoedingen kunnen ook gebruikt worden om de kosten te dekken die gemaakt worden tijdens het zoekproces naar een nieuwe baan, zoals opleidingskosten.

NR 1 Affliate Verdienmodel van Nederland - Passief inkomen - Stap voor Stap leer jij hoe je Geld kunt Verdienen met Affiliate Marketing - www.SuperSalaris.nl

Wanneer kom je in aanmerking voor een transitievergoeding?

Je komt in aanmerking voor een transitievergoeding als je na twee jaar of langer bij hetzelfde bedrijf werkt en dan ontslagen wordt. Het kan ook zijn dat je ontslag niet aan jou ligt, maar toch is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Als werknemer heb je recht op transitievergoedingen als je onvrijwillig wordt ontslagen of je arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
Dit geldt voor ontslag via UWV, rechtbank en na afloop van het tijdelijke contract.
In de vaststellingsovereenkomst kunt u ook een transitievergoeding afspreken.

Hoeveel Transitievergoeding krijg je?

Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat je bij hetzelfde bedrijf hebt gewerkt. Hoe langer je bij hetzelfde bedrijf werkt, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

Transitievergoeding aanvragen: hoe doe je dat?

Wanneer je ontslagen wordt, is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt als je na twee jaar of langer bij een bedrijf werkt en dan ontslagen wordt. Het kan ook zijn dat je ontslag niet aan jou ligt, maar toch is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding. In dit blogpost lees je alles over de transitievergoeding bij ontslag.

Transitievergoeding: wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding moet je minimaal twee jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt hebben. Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat je bij hetzelfde bedrijf hebt gewerkt. Hoe langer je bij hetzelfde bedrijf werkt, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

Transitievergoeding berekenen 2022: hoeveel krijg je?

In 2022 zal de transitievergoeding verhoogd worden naar een maximum van € 75.000,-. Dit is het maximale bedrag dat je kunt ontvangen als je ontslagen wordt. Transitievergoeding berekenen: hoe doe je dat? Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat je bij hetzelfde bedrijf werkt. Hoe langer je bij hetzelfde bedrijf werkt, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

Kortom, als je ontslagen wordt en in aanmerking komt voor een transitievergoeding, is het belangrijk om te weten hoeveel je precies kunt verwachten. Transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat je bij hetzelfde bedrijf werkte. Hoe langer je bij hetzelfde bedrijf werkte, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

Transitievergoeding berekenen: hoe doe je dat?

De transitievergoeding is de totale som van drie berekeningen: De e som is als volgt samengesteld.

 • 1/3 van je maandsalaris voor alle dienstjaren
 • 1/36 van je maandsalaris voor de resterende volledige maanden
 • 1/1095 van je maandsalaris voor eventuele resterende dagen

Hoe zit het met een transitievergoeding van 60-plussers?

Werkgevers die werknemers ontslaan omdat ze ouder (ouder dan 60 jaar) zijn, krijgen een ontslagvergoeding van 52%. Dit wordt de RVU-belasting genoemd. RVU staat voor Vervroegd Pensioen Plan. De opzegboete loopt af op 1 januari 2021.

Hoe is de transitievergoeding in het onderwijs?

In het onderwijs is de transitievergoeding gelijk aan je maandsalaris.

Krijg ik een transitievergoeding als ik uitstap? Ja, ook als docent of docent heb je recht op overbruggingsuitkeringen bij onvrijwillig ontslag bij ontslag, tenzij je grove schuld of nalatigheid hebt. Als u zelf ontslag neemt, heeft u geen recht op een ontslagvergoeding.

Berken je eigen transitievergoeding rekenhulp bij de rijksoverheid, wanneer je ontslag plaatsvindt na 1 januari 2020

 • de werkgever voor 1 januari 2020 een verzoek heeft ingediend bij UWV om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te verlenen;
 • de werkgever voor 1 januari 2020 een verzoek tot ontbinding heeft ingediend bij de kantonrechter;
 • u als werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met de opzegging door de werkgever.
  Let op: de rekenhulp geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Kom ik in aanmerking voor een overbruggingsuitkering? Een overbruggingsuitkering is de uitkering die u aan het einde van het contract ontvangt. Daarom noemen we dit ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van je salaris en de duur van je dienstverband.

Transitievergoeding bij ontslag

Overgangsbetalingsrecht

Een overbruggingsuitkering is een uitkering die uw werkgever aan u doet. Als u wordt aangenomen en uw werkgever uw contract beëindigt, heeft u recht op een overbruggingsuitkering.

Bijvoorbeeld door:

  • Zeg het contract op na verkrijging van UWV toestemming
  • Beëindig het contract voor de rechtbank
  • Verleng uw tijdelijke contract niet

Als u zelf het contract opzegt, heeft u soms ook recht op een transitievergoeding.
Dit is alleen mogelijk in zeer ernstige gevallen. Bijvoorbeeld als uw werkgever seksuele intimidatie of discriminatie heeft gepleegd.

Transitievergoeding aanvragen

U kunt geen transitievergoeding aanvragen. Als je werkgever je heeft ontslagen via UWV of de straatrechtbank, heb je recht op een overbruggingsuitkering. In dit geval ontslaat uw werkgever u en moet u die verdedigen. Hiervoor heeft u een professionele advocaat nodig.

Transitievergoeding bij ziekte

De werkgever moet de zieke werknemer doorbetalen. Als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever het ontslag aanvragen bij UWV.
De zieke werknemer heeft dan recht op de overbruggingsuitkering. Via het transitievergoeding plan kan de werkgever de uitgekeerde transitievergoeding terugkrijgen.

Transitievergoeding tijdelijk contract

Moet ik als werkgever toch een transitievergoeding betalen als ik het tijdelijke contract niet verleng?
Als je het tijdelijke contract niet verlengt, moet je vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen.
Dit is een financiële vergoeding voor uw medewerkers.

Bereken de duur van het tijdelijke contract Hebben uw medewerkers meer tijdelijke contracten bij u?

Als de tijd tussen deze contracten maximaal 6 maanden is, kunt u de duur van deze contracten bij elkaar optellen.
Dit geldt ook als voor 1 juli 2015 één of meerdere contracten zijn getekend.
De tussenperiode van maximaal 6 maanden wordt niet meegerekend.

Positief kijken naar de toekomst

Het is natuurlijk een zware tegenvaller als je in zo’n situatie terecht komt, zeker in deze tijd!
We snappen dat het licht aan de tunnel nu even niet schijnt.
Misschien kan ik je met onderstaande video een lichtpuntje geven en een positieve kijk op de toekomst!

Ik help je graag verder…

Start met onderstaande gratis training en wacht niet langer om met affiliate marketing te starten.

Transitievergoeding bij ontslag, betreft dit jou? Twijfel dat zeker niet langer

Super Salaris
Volg mij op

Geef een antwoord

Wat is jouw ervaring? Vertel jouw verhaal hoe jij je geld verdiend?

Ontdek het Nr1 Verdienmodel voor het opbouwen
van een passief inkomen dankzij het internet!Affiliate Marketing Revolutie Cursus - Stap voor Stap leer jij hoe je Geld kan Verdienen met Affiliate Marketing - www.SuperSalaris.nl