TIG Lasser Salaris: Gemiddelde Verdiensten & Vergelijking

TIG Lasser Salaris - Gemiddelde Verdiensten & Vergelijking - www.SuperSalaris.nl
Gemiddelde leestijd: 9 minuten

Ben je geïnteresseerd in een carrière als tig lasser en wil je meer weten over het salaris? Het tig lasser salaris is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring, locatie en sector waarin je werkt. In dit artikel zullen we de gemiddelde salarissen voor tig lassers bespreken en hoe je jouw verdiensten kunt maximaliseren.

Als je wilt weten welk inkomen je kunt verwachten als tig lasser en welke stappen je kunt nemen om te groeien in deze branche, ben je hier aan het juiste adres. Laten we duiken in de wereld van tig lassen en ontdekken wat er mogelijk is op het gebied van salaris.

Inhoud verberg

Belangrijkste Punten

 • Het gemiddelde salaris van een TIG lasser kan variëren afhankelijk van ervaring en locatie.
 • Vergelijk het uurloon van een TIG lasser met andere specialisaties in de lastechniek om te zien hoe het zich verhoudt.
 • Het salaris van een RVS lasser kan hoger liggen dan dat van een TIG lasser vanwege de gespecialiseerde vaardigheden die vereist zijn.
 • Als ZZP onderwater lasser kunnen de verdiensten aanzienlijk hoger zijn, maar houd rekening met extra kosten en risico’s.
 • Salarisverschillen in de lasindustrie benadrukken het belang van specialisatie en ervaring voor een hogere beloning.
 • Een lasser van 20 jaar kan verschillende inkomsten hebben, afhankelijk van opleiding, certificeringen en werkervaring.

Gemiddeld salaris van een TIG lasser

Salaris van een TIG lasser in Nederland

Een TIG lasser verdient gemiddeld zo’n €2.500 tot €3.000 per maand in Nederland, afhankelijk van ervaring en locatie. Het is essentieel om te onthouden dat dit slechts een gemiddelde is.

Het salaris kan variëren op basis van verschillende factoren zoals ervaring, certificeringen en de sector waarin de lasser werkt. Een TIG lasser met meer jaren ervaring zal over het algemeen een hoger salaris ontvangen dan iemand die net begint.

Factoren die het salaris beïnvloeden

Verschillende aspecten kunnen het salaris van een TIG lasser beïnvloeden, waaronder specialisaties zoals pijpleidinglassen of drukvatlassen. Certificering speelt ook een grote rol; gecertificeerde lassers hebben vaak recht op hogere lonen.

 • Ervaring: Hoe meer jaren ervaring, hoe hoger het salaris.
 • Locatie: Grote steden bieden doorgaans hogere lonen dan landelijke gebieden.
 • Sector: Werken in sectoren zoals de scheepsbouw of de petrochemische industrie kan leiden tot beter betaalde posities voor TIGlassers.

Vergelijking met andere beroepen

In vergelijking met andere beroepsgroepen valt het salaris van een TIG lasser redelijk gunstig uit. Ter illustratie verdient bijvoorbeeld een beginnend verpleegkundige iets minder dan een startende TIGlasser.

 • Verpleegkundige (startend): Gemiddeld bruto maandsalaris tussen €2.300 – €2.800.
 • Elektromonteur (ervaren): Kan variëren tussen €2.400 – €3.200 per maand.

Uurloon van een TIG lasser

Factoren die het uurloon beïnvloeden

Het uurloon van een TIG lasser kan variëren op basis van verschillende factoren. Ten eerste is de ervaring van de lasser essentieel. Een TIG lasser met meer ervaring zal over het algemeen een hoger uurloon ontvangen dan iemand die net begint in het vakgebied. Daarnaast spelen ook certificeringen een rol bij het bepalen van het uurloon. Lassers met specifieke certificaten of diploma’s kunnen vaak aanspraak maken op een hoger salaris.

Een andere belangrijke factor die invloed heeft op het uurloon van een TIG lasser is de regio waarin ze werken. In sommige gebieden liggen de lonen over het algemeen hoger dan in andere, waardoor dezelfde lasser mogelijk verschillende lonen zou kunnen verdienen afhankelijk van waar ze werkzaam zijn. Ook de complexiteit en moeilijkheidsgraad van de projecten waar aan gewerkt wordt, kunnen bijdragen aan variaties in het uurloon.

Variatie in salaris op basis van ervaring en certificering

Met toenemende ervaring zien we doorgaans dat het uurloon stijgt voor TIG lassers. Dit komt omdat ervaren professionals vaak efficiënter en nauwkeuriger kunnen werken, wat hun waarde verhoogt voor werkgevers. Bovendien hebben zij meestal bewezen kwaliteiten en expertise die hen onderscheiden en rechtvaardigen om meer te verdienen.

Wat betreft certificering, bezitten gecertificeerde TIG lassers specifieke vaardigheden en kennis die hen onderscheiden binnen hun vakgebied. Hierdoor komen zij mogelijk in aanmerking voor gespecialiseerde banen met hogere lonen dan niet-gecertificeerde collega’s. Het behalen van extra certificaten of training kan dus resulterend zijn in verhoogde verdiensten voor deze vakmensen.

Vergelijking met andere lasspecialisaties

Salarisvergelijking

Een TIG lasser verdient over het algemeen meer dan andere lasdisciplines zoals MIG/MAG of elektrodelassen. Dit komt doordat TIG lassen een complexere techniek is die specifieke kennis en vaardigheden vereist. Hierdoor kunnen TIG lassers hogere lonen verwachten in vergelijking met andere lasprofessionals. Echter, het exacte salaris kan variëren op basis van ervaring, certificeringen en de regio waarin je werkt.

In termen van salaris biedt TIG lassen voordelen zoals een potentieel hoger inkomen en meer werkzekerheid door de vraag naar geschoolde TIG lassers. Aan de andere kant kunnen nadelen zijn dat het opleidingsniveau hoger is en dat er mogelijk minder vacatures beschikbaar zijn in vergelijking met populaire lasdisciplines zoals MIG/MAG lassen.

Vraag naar TIG lassers

De vraag naar TIG lassers verschilt per regio en industrie, maar over het algemeen wordt deze discipline gewaardeerd vanwege de hoge kwaliteit van lassen die ermee geproduceerd kan worden. De behoefte aan geschoolde TIG lassers blijft groeien in sectoren zoals de petrochemische industrie, ruimtevaart en scheepsbouw vanwege hun precisie-lassen.

Het aantal beschikbare banen voor TIG lassers kan echter beperkter zijn dan bijvoorbeeld voor MIG/MAG of elektrodelassen, gezien de specifieke expertise die nodig is voor deze discipline. Het loont daarom om te investeren in kennisontwikkeling en ervaring binnen het vakgebied om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt als TIG lasser.

Salaris van een RVS lasser

Gemiddeld salarisniveau

Het gemiddelde salaris van een TIG lasser varieert afhankelijk van verschillende factoren. Voor RVS lassers, die gespecialiseerd zijn in het lassen van roestvrij staal, ligt het gemiddelde salaris hoger dan dat van andere lasprocessen. Dit komt door de specifieke vaardigheden en expertise die vereist zijn voor het werken met roestvrij staal.

Een RVS lasser verdient doorgaans meer dan een reguliere TIG of MIG/MAG lasser. Het nauwkeurige werk en de kwaliteitseisen bij het lassen van roestvrij staal rechtvaardigen dit hogere salarisniveau. Daarnaast spelen ook ervaring en locatie een rol bij het bepalen van het exacte bedrag dat een RVS lasser verdient.

Ervaring en locatie invloed op salaris

De ervaring die een RVS lasser heeft, kan aanzienlijk bijdragen aan zijn of haar salarisniveau. Beginnende RVS lassers verdienen meestal minder dan ervaren vakmensen met jarenlange praktijkervaring in deze specialisatie. Werkgevers waarderen vaak de expertise en efficiëntie die komen met ervaring, wat zich vertaalt in hogere lonen.

Naast ervaring speelt ook de locatie waarin een RVS lasser werkt een rol bij het bepalen van zijn of haar inkomen. In stedelijke gebieden waar er veel vraag is naar gespecialiseerde vakmensen zoals RVS lassers, kunnen de lonen hoger liggen dan in landelijke gebieden waar er minder concurrentie is.

Verdiensten van een ZZP onderwater lasser

Salaris van een zelfstandige onderwaterlasser

Een tig lasser salaris kan sterk variëren, vooral voor zelfstandige onderwaterlassers. Als ZZP’er kunnen zij aanzienlijk meer verdienen dan reguliere werknemers. Dit komt doordat ze vaak per project worden betaald en hun tarieven kunnen aanpassen op basis van ervaring en de complexiteit van het werk.

Als zelfstandige hebben onderwaterlassers ook hogere kosten, zoals verzekeringen en gereedschappen, die invloed hebben op hun verdiensten. Het is essentieel om deze aspecten in overweging te nemen bij het bepalen van het uurtarief als ZZP onderwaterlasser.

Factoren die de verdiensten beïnvloeden

Verschillende factoren spelen een rol bij de verdiensten van een tig lasser salaris als zelfstandige. De locatie waar ze werken, het type project (bijvoorbeeld reparatie of constructie), certificeringen en ervaringsniveau zijn allemaal cruciaal voor hoeveel ze kunnen verdienen.

Daarnaast kan specialisatie in specifieke lastechnieken zoals TIG-lassen of ervaring met exotische materialen zoals titanium hun marktwaarde verhogen. Deze specialistische kennis kan leiden tot lucratieve kansen voor ZZP onderwaterlassers.

Salarisverschillen in de lasindustrie

Sectoren binnen de lasindustrie

In de lasindustrie kunnen lassers werkzaam zijn in verschillende sectoren, zoals scheepsbouw, constructie of pijpleidingen. Elk van deze sectoren biedt een ander salarisniveau voor lassers. Bijvoorbeeld, lassers die gespecialiseerd zijn in het lassen van pijpleidingen kunnen vaak een hoger salaris verwachten dan diegenen die werken in algemene metaalconstructie.

Een ander aspect dat bijdraagt aan het verschil in salaris tussen verschillende sectoren is de vraag naar bepaalde soorten lassers. Als er bijvoorbeeld meer vraag is naar gecertificeerde aluminiumlassers dan naar staallassers, zullen de lonen voor aluminiumlassers waarschijnlijk hoger liggen.

 • Pro: Diversiteit aan carrièremogelijkheden voor lassers.
 • Contra: Mogelijkheid tot ongelijke beloning tussen verschillende specialisaties.

Invloed van geografische locatie

De plaats waar een lasser werkt kan aanzienlijke invloed hebben op zijn of haar loon. Grote steden en regio’s met een hoge kosten van levensonderhoud bieden doorgaans hogere lonen om tegemoet te komen aan deze extra kosten. Daarom verdienen lasprofessionals in stedelijke gebieden vaak meer dan hun collega’s op het platteland.

Bovendien spelen lokale marktfactoren ook een rol bij het bepalen van het loonniveau voor lassers. In regio’s waar veel industriële activiteiten plaatsvinden en er dus veel vraag is naar gekwalificeerde vakmensen, zullen de lonen over het algemeen hoger liggen dan in gebieden met minder industrieel potentieel.

 • Pro: Mogelijkheid om te profiteren van hogere lonenniveaus in welvarende regio’s.
 • Contra: Uitdaging om concurrerend loon te vinden buiten economisch bloeiende gebiedens.

Wat verdient een lasser van 20 jaar

Gemiddeld salarisniveau

Een tig lasser van 20 jaar verdient gemiddeld tussen de €1.800 en €2.200 per maand, afhankelijk van verschillende factoren zoals ervaring en locatie. Het startsalaris kan variëren, maar met groei in ervaring kunnen jonge lassers hun inkomen verhogen.

Jonge lassers hebben het voordeel dat ze op relatief jonge leeftijd al een vak uitoefenen waar veel vraag naar is. Door zich te specialiseren in specifieke lastechnieken of sectoren, zoals pijpleidingen of scheepsbouw, kunnen ze hun kansen vergroten om hogere lonen te verdienen. Daarnaast biedt de lasindustrie mogelijkheden voor extra certificeringen en training die ook het salaris kunnen verhogen.

Opleiding en ervaring

De opleidingsachtergrond en werkervaring spelen een cruciale rol bij het bepalen van het salarisniveau van een jonge lasser. Een diploma of certificering in lastechniek kan leiden tot beter betaalde banen dan iemand zonder formele opleiding. Werkgevers waarderen vaak hands-on ervaring, dus stages of leerlingplaatsen kunnen helpen om sneller carrière te maken als lasser.

Voordelen:

 • Mogelijkheid tot specialisatie voor hogere lonen.
 • Extra certificering en training beschikbaar.
 • Formele opleiding kan leiden tot beter betaalde banen.

Nadelen:

 • Salarisgroei hangt sterk af van ervaring.
 • Concurrentie kan hoog zijn in de branche.

Inkomsten van een allround lasser

Salarisbereik voor allround lassers

Allround lassers kunnen een bruto salaris verdienen dat varieert tussen de 2.000 en 3.500 euro per maand, afhankelijk van factoren zoals ervaring, certificeringen en werkgever. Dit bedrag kan hoger liggen als er sprake is van overuren of speciale projecten.

Een allround lasser heeft het voordeel dat hij flexibeler is op de arbeidsmarkt door verschillende lastechnieken te beheersen. Hierdoor kan hij bij diverse bedrijven in verschillende sectoren werken, wat zijn inkomenspotentieel vergroot. Echter, deze variatie kan ook leiden tot onzekerheid over constante werkgelegenheid.

Variatie in salaris op basis van vaardigheden en specialisaties

Het salaris van een allround lasser kan sterk variëren op basis van zijn vaardigheden en specialisaties. Lassers met gespecialiseerde kennis in bijvoorbeeld TIG-lassen hebben doorgaans de mogelijkheid om meer te verdienen dan diegenen met algemene lasvaardigheden. Een gecertificeerde TIG-lasser kan daarom aantrekkelijker zijn voor werkgevers die bereid zijn om hogere lonen te betalen.

 • Voordelen:
  • Flexibiliteit op de arbeidsmarkt
  • Mogelijkheid om hogere lonen te verdienen met gespecialiseerde vaardigheden
 • Nadelen:
  • Onzekerheid over constante werkgelegenheid
  • Vereiste investering in tijd en geld voor het behalen van certificeringen

Door zich te specialiseren in specifieke lastechnieken zoals TIG-lassen kunnen allround lassers hun marktwaarde verhogen en daarmee ook hun potentiële inkomen vergroten.

Beginnende lasser salaris

Startsalaris voor beginnende lassers

Het gemiddelde startsalaris voor een beginnende lasser varieert afhankelijk van factoren zoals locatie en werkgever. In Nederland kan een startend lasser verwachten tussen de €1.800 en €2.300 per maand te verdienen. Dit bedrag kan hoger zijn in bepaalde sectoren of regio’s.

Een beginnende lasser verdient aanvankelijk een basissalaris dat met ervaring kan toenemen. Het is belangrijk om te onthouden dat het startsalaris als allround lasser over het algemeen hoger zal liggen dan dat van een beginner, omdat allround lassers meer vaardigheden en expertise hebben.

Groeipaden en kansen voor salarisverhoging

Voor beginnende lassers zijn er verschillende manieren om hun salaris te verhogen naarmate ze meer ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Een van de meest voorkomende manieren is door certificering te behalen in specifieke lastechnieken of materialen. Met extra certificering kunnen beginners aantrekkelijker worden voor werkgevers, wat hun onderhandelingspositie versterkt.

Daarnaast kunnen beginnende lassers ook streven naar aanvullende training of opleiding om zich te specialiseren in nichegebieden binnen het lassen, zoals robotlassen of drukvatlassen. Door zich te specialiseren, vergroten ze niet alleen hun kennis en vaardigheden, maar verbeteren ze ook hun marktwaarde, waardoor ze in aanmerking komen voor beter betaalde posities.

Laatste Opmerkingen

Het gemiddelde salaris van een TIG lasser, het uurloon, vergelijkingen met andere lasspecialisaties, salarissen van RVS lassers en ZZP onderwaterlassers, salarisverschillen in de lasindustrie, inkomsten van allround lassers, en het startsalaris van beginnende lassers zijn cruciale overwegingen voor wie geïnteresseerd is in de beloning binnen deze branche. Het is essentieel om deze informatie te begrijpen om weloverwogen carrièrebeslissingen te nemen en realistische verwachtingen te hebben.

Voor iedereen die een toekomst in de lastechniek overweegt, is het raadzaam om grondig onderzoek te doen naar de verschillende specialisaties en bijbehorende salarissen. Door een goed begrip van de financiële aspecten van het beroep kunnen individuen streven naar groei en succes in dit veeleisende maar lonende vakgebied.

Veelgestelde vragen

Wat is het gemiddelde salaris van een TIG lasser?

Het gemiddelde salaris van een TIG lasser varieert tussen de €2.500 en €3.000 per maand, afhankelijk van ervaring en locatie.

Welk uurloon verdient een TIG lasser?

Een TIG lasser verdient doorgaans tussen de €15 en €20 per uur, maar dit kan hoger zijn voor ervaren vakmensen.

Hoe verhoudt het salaris van een TIG lasser zich tot andere laspecialisaties?

In vergelijking met andere laspecialisaties zoals MIG/MAG of elektrodelassen, verdienen TIG lassers over het algemeen iets meer vanwege de complexiteit van hun werk.

Wat is het startsalaris voor een beginnende lasser?

Een beginnende lasser kan verwachten tussen de €1.800 en €2.200 per maand te verdienen als instapsalaris, wat zal toenemen naarmate ze meer ervaring opdoen.

Hoeveel verdient een 20-jarige lasser gemiddeld?

Een 20-jarige lasser verdient meestal rond de €2.000 tot €2.500 per maand, afhankelijk van opleiding, certificering en werkervaring in het vakgebied.

 

Scoren met Social Media in Google

Leer hoe ook jij een succesvol Social Media account opzet en direct geld verdient!

Ontdek hoe je binnen 1-2 uur geld verdient zonder budget!

Het Nr1 Verdienmodel van Nederland, ook als je geen:

1000 Euro Verdienen in 1 Week - Snel Geld Verdienen Met Creatieve Manieren - www.SuperSalaris.nl

 • Geen technische vaardigheden hebt
 • Niet commercieel wilt zijn
 • Locatie-onafhankelijk wilt leven
 • Zelf je uren wilt bepalen
 • Passieve inkomsten wilt genereren
 • Geen producten of diensten wilt maken of inkopen
 • Geen investeringen wilt doen
 • Een extra inkomstenstroom wilt toevoegen aan je bestaande bedrijf
 • Of een compleet nieuwe carrière wilt starten

Start direct met Social Media Fortuin en boost je inkomen

Super Salaris
Volg mij op